dabartinis

dabartinis
current

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • dabartinis — dabarti̇̀nis bdv. Dabarti̇̀nė vyriausýbė di̇̀rba stabiliai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • dabartinis — dabartìnis, ė adj. (2), dabar̃tinis (1) Gs dabar esantis, priklausantis dabarčiai: Dabartìnis viršaitis nesukalbamas Grg. Dabartìniai žmonės trumpiau gyvena Pg. Dabartinė mano rašyba A.Baran. Lietuvių ir latvių tautõs ateita dabartinėsna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dabartinis valiutos kursas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valiutos kursas, kuriuo valiuta gali būti keičiama dviejų dienų laikotarpiu. atitikmenys: angl. spot rate šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP 43(1), 2009 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • spot rate — dabartinis valiutos kursas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valiutos kursas, kuriuo valiuta gali būti keičiama dviejų dienų laikotarpiu. atitikmenys: angl. spot rate šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP 43(1), 2009 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • aktualus — aktualus, i Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: aktualùs, aktualìKirčiuotė: 4 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: plg. anglų k. actual: 1. faktinis, tikras(is); 2. dabartinis, dabar esantis. Papildoma informacija:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • Славенас, Паулюс Винцович — Паулюс Винцович Славенас Дата рождения: 21 июля 1901(1901 07 21) Место рождения: Москва, Российская империя Дата смерти: 24 февраля 1991(1 …   Википедия

 • bėgamasis — bėgamàsis, oji adj. emph. kuris šio laiko, dabartinis: Bėgamieji metai rš. Pirmiau atlikime bėgamuosius reikalus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dabarinis — dabarìnis, ė adj. (2) dabartinis: Simanas dabarìnis žmogus, ir tai žino, o senobinis daugiau turi žinot Ad. Ito[ji] dabarìnė giesmė Aps. Dabarìnės akėčios geležinės Švnč. Lygina vargą prašokusio čėso su dabariniu stonu ChTeis5(turinys). Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dabaris — dabãris, ė adj. (2) dabartinis: Dabãriais amžiais kaip tai galėjo atsitikti! Erž …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dabarnykštis — dabar̃nykštis, ė adj. (1) J.Jabl, BŽ276, dabarnykštis (1) Š; R dabartinis: Dabar̃nykštis oras K. Dabarnykštis laikas A1885,283. Lietuvos mokyklos ir tuomet buvo ne geresnės už dabarnykštes VŽ1905,4. Dabar̃nykštysis karas KI671. Tas iš tiesos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dabartinas — dabartinas, a adj. CI792, [K] dabartinis: Pastiprinti este dabartinoj tiesoj Bt2Ptr1,12 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”